OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Kako objaviti i aktivirati automobil

Nakon uspješne prijave na korisnički profil, posjetite link OBJAVA, nakon čega je potrebno odabrati “Automobil” kao vrstu oglasa kojeg želite objaviti. Zatim, potrebno je unijeti proizvođača Vašeg automobila, kao i model istog.

Automobili1.png

Automobili2.png

U narednim koracima potrebno je unijeti osnovne podatke o automobilu.

automobili3.png

Nastojte navesti što više detalja. Ako je kupac dobro informisan o automobilu u ponudi, Vaša prodaja će biti olakšana kao i zaključivanje iste. 

Sljedeći korak jeste postavljanje cijene automobila. Ispravna prodajna cijena ključ je za kvalitetan oglas. Budite direktni sa traženom cijenom. Dobit ćete puno više odgovora od kupaca kada svom automobilu dodate vrijednost.

Naredni korak jeste dodavanje obaveznih i dodatnih informacija. Svaka dodatna informacija može pomoći Vašem automobilu da se istakne. Dodatne informacije mogu biti bilo šta, na primjer, posebne usluge ili održavanje, dodatni pribor i slično. 

Automobili4.png

automobili5.png

Također, u dodatnim informacijama možete navesti i stanje automobila. Ukoliko automobil ima određenih nedostataka ili je oštećen, najbolje je da to sami spomenete. Ako kupac sazna za bilo kakvu skrivenu bitnu informaciju o automobilu, to može ugroziti priliku za prodaju istog.

Savjetujemo Vam da uključite i razlog zbog kojeg prodajete svoj automobil. Kupci to uvijek žele znati.

Sljedeći korak jeste dodavanje fotografija Vašeg automobila. Uspjehu objavljenog oglasa doprinose i kvalitetne fotografije, na taj način kupac može da vizualizira sve detalje koje ste spomenuli u oglasu. Uzmite vremena za snimanje i učitavanje kvalitetnih fotografija automobila, iste će učiniti Vaš oglas autentičnim i izdvojiti ga od ostalih oglasa na OLX.ba platformi.

automobili6.png

Posljednji korak jeste odabir vidljivosti oglasa. Kako smo ranije istakli, aktivaciju oglasa možete izvršiti na period od 15, 30 ili 90 dana, gdje kod dužih perioda ostvarujete značajnije uštede.

automobili7.png

Nakon odabira željenog perioda, klikom na opciju “Aktiviraj oglas”, dobit ćete obavijest da ste uspješno objavili Vaš automobil.

Aktivacija objavljenog automobila

Ukoliko na profilu nemate dovoljno OLX kredita za aktivaciju, sistem će Vam ponuditi mogućnost dopune OLX kredita. 

Nakon izvršene dopune OLX kredita, možete nastaviti sa aktivacijom.

U slučaju da aktivaciju automobila želite izvšiti naknadno, oglas će se spremiti na Vaš korisnički profil, te će isti postati neaktivan. Naknadnu aktivaciju vršite putem opcije "Neaktivni oglasi".

automobili8.png

Pronalaskom neaktivnog oglasa potrebno je na brzom editu odabrati opciju  "Aktiviraj" ili na otvorenoj stranici oglasa odaberite opciju “Aktiviraj oglas”.

automobili9.png

Nadamo se da će Vaš automobil uspješno pronaći put do našeg parkirališta, a nakon toga i put do novog vlasnika.