OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Zaprimanje promo poruka

 

Korištenjem OLX.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

U tom smislu, OLX.ba može periodično pružiti informacije naših partnera koje Vas možda zanimaju, na način da će određena promotivna ponuda pristići u privatne poruke korisnika OLX.ba stranice. Navedeno će uvijek i isključivo biti isporučeno sa jasnom naznakom da je u pitanju posebna promo ponuda.

OLX.ba garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

 

Kompletnu informaciju o uslovima korištenja OLX.ba možete pronaći klikom ovdje.