OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Cijena izdvajanja oglasa / promocije

Cijena promocije oglasa na OLX.ba je dinamična i zavisi od nekoliko faktora.

Odabirom opcije "Izdvoji" na svakom oglasu, prikazat će Vam se cijena za vrstu izdvajanja i period koji odaberete.

cijena_promocije.png

Cijene promocije (klasično i premium izdvajanje) se kreiraju automatski i dinamične su, a dva važna faktora koja imaju utjecaj na cijenu su:

  • Broj objavljenih oglasa u određenoj kategoriji
  • Broj izdvojenih oglasa unutar iste kategorije

Centar_za_pomo___5_.png

To bi zapravo značilo da veći broj objavljenih i izdvojenih oglasa unutar jedne kategorije ima utjecaj na to da cijena izdvajanja bude viša. Cijena izdvajanja oglasa se također razlikuje i zavisi od broja dana za koje želite da Vaš oglas bude izdvojen. 

Ako želite da Vaši oglasi privuku što više potencijalnih kupaca, izdvajanje oglasa može biti korisna opcija za Vas. Bez obzira na to jeste li prodavac koji želi promovisati svoj proizvod ili uslugu ili jednostavno želite prodati stvari koje više ne koristite, OLX platforma Vam pruža pristupačne i učinkovite opcije za promociju Vaših oglasa.