OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Pravila korištenja kolačića

Podaci koje OLX.ba automatski prikuplja/ Korištenje kolačića (eng. Cookies) 

Radi održavanja internetske stranice i osiguranja njezinog funkcionisanja OLX.ba za OLX.ba koristi tehnologiju koja se obično naziva „kolačićima“ (cookies). Kolačići su male datoteke koje šaljemo na računar korisnika, a mi im kasnije možemo pristupiti. Mogu biti privremeni ili stalni te koristiti, na primjer, Javascrípt ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima, korisnici našu stranicu mogu pretraživati bez poteškoća.. 

Kolačić je mala tekstualna datoteka, koja u sebi sprema Internet postavke naših korisnika. Gotovo svaka internetska stranica koristi ovu tehnologiju. Prilikom prve posjete korisnika nekoj stranici Internet preglednik svakog pojedinog korisnika tu datoteku skida na uređaj tog korisnika. Kod idućeg posjeta iste stranice na istom uređaju, kolačić a time i u njemu spremljene informacije šalje se natrag stranici koja ga je kreirala (First Party Cookie) ili na neku drugu stranicu kojoj pripada (Third Party Cookie). Time stranica saznaje da je na tom uređaju i u tom pregledniku već bila otvarana te ponekad prikazuje drugačiji sadržaj nego prilikom prvog posjećivanja. 

Naznačavamo da ova tehnologija nema nikakve veze sa stranicom OLX.ba, odnosno predstavlja platformu koja pomaže i korisnicima i OLX.ba, ali OLX.ba nije autor kolačića, niti odgovara za ovu platformu. 

Najveći dio kolačića koji mi koristimo brišu se automatski sa uređaja naših korisnika na kraju pregledavanja u pregledniku („Session-Cookies“). 

Uz to koristimo i kolačiće koji i nakon prekida sesije i dalje ostaju na uređaju našeg korisnika. Najčešći razlog je da bi poboljšali vaše iskustvo sa stranicom te prilagodili prikaz Vašim potrebama i time optimirali vrijeme učitavanja stranice. Ove podatke nije moguće povezati sa pojedinačnim korisnikom jer se prikupljaju isključivo anonimno. 

Otvaranjem naših stranica podaci koji se obrađuju preko kolačića su:

  • anonimizirana forma IP-adrese uređaja koji šalje zahtjev
  • datum i vrijeme učitavanja odnosno zahtjeva
  • naziv učitane stranice odnosno datoteke
  • ID sesije
  • Referrer-URL (poveznica na stranicu, s koje je učitana ova stranica)
  • količina prenesenih podataka
  • web preglednici koje je korisnik koristio uključujući verziju web preglednika
  • operacijski sustav kojeg je korisnik koristioThird-Party Cookies 

Na ovim stranicama integrirani su i sadržaji trećih strana. Te treće strane mogu teoretski postaviti kolačiće za vrijeme korištenja naših stranica i time dobiti informacije da je korisnik otvorio neku od naših stranica. Molimo korisnike da posjete stranice trećih strana kako bi saznali više o korištenju kolačića sa njihove strane. 

Postavke kolačića 

Internet preglednik svakog našeg korisnika može se podesiti tako da kolačići budu prihvaćeni samo uz iziričitu suglasnost ili da budu u potpunosti odbijeni. Ovdje moramo upozoriti da se može desiti da bez korištenja kolačića područja ili pojedini dijelovi stranica funkcioniraju ograničeno odn. da ih uopće nije moguće koristiti. 

Za bolje snalaženje predlažemo da pogledate sljedeće načine upravljanjem korištenjem kolačića (eng. Cookies) odnosno njihovog blokiranja podešavanjem postavki Internet preglednika na sljedeći način:Neophodni kolačići omogućuju pretraživanje internetske stranice i korištenje njezinih neophodnih funkcija. 

Kolačići učinkovitosti prikupljaju anonimne informacije o stranicama koje posjećuješ. To nam govori koje su ponude najpopularnije i što korisnike na našoj stranici zanima. 

Funkcijski kolačići pamte tvoje odabire i poboljšavaju sljedeće posjete stranici. 

Oglašivački kolačići omogućuju dijeljenje i slanje informacija drugim internetskim stranicama koje bi ti mogle biti važne. 

Kolačićima spremljenima na računaru korisnika možemo pristupiti kad korisnik posjeti OLX.ba.