OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Kako obrisati oglas?

Brisanje oglasa sa OLX.ba je jednostavan proces koji Vam omogućava da u potpunosti uklonite oglase sa Vašeg profila.

Za uspješno brisanje Vašeg oglasa, potrebno je da na otvorenoj stranici oglasa odabrate opciju “Uredi oglas”, a potom "Izbriši oglas", kao što je prikazano na:

brisanje_oglasa.png