OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Promjena cijene oglasa

Ispravna prodajna cijena ključ je za kvalitetan oglas. Budite direktni sa traženom cijenom. Dobit ćete puno više odgovora od kupaca kada svom proizvodu dodate vrijednost.

Način na koji mijenjate cijenu jeste da na otvorenoj stranici oglasa, kojem želite izmijeniti cijenu, odaberite opciju "Uredi oglas". Zatim je potrebno unutar polja pod opcijom "Cijena", unijeti cijenu Vašeg proizvoda i ista će uspješno biti spašena nakon odabira opcije “Završi uređivanje oglasa”.

cijena_na_oglasu.png

Ukoliko želite pregovarati oko cijene Vašeg proizvoda ili na oglas nije moguće postaviti ukupnu kupoprodajnu cijenu, potrebno je odabrati opciju “Cijena na upit”, a zatim spasiti izmjene.