OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Zarada OLX kredita

OLX.ba je kreirao sistem prijave zloupotrebe stranice uz pomoć kojeg je moguće zaraditi OLX kredit. Prijavu zloupotrebe možete izvršiti putem opcije “Prijavi oglas” koja se nalazi na svakom oglasu, za koji smatrate da krši OLX Pravilnik.

 

Na koji način nagrađujemo?

 • 3 OLX kredita dobija korisnik koji prijavu oglasa izvrši prvi, a da njegova prijava bude prihvaćena
 • 1 OLX kredit dobijaju korisnici koji naknadno prijave već prijavljeni oglas, te njihova prijava bude prihvaćena
 • 2 OLX kredita za svaku uspješnu prijavu nedozvoljenog naslova (npr. više modela automobila navedenih u jednom oglasu) 

 

Šta je to prijava zloupotrebe?

Prijavom zloupotrebe, biranjem jednog od 10 razloga za prijavu, pomažete radu OLX administracije na kategorizaciji, izmjenama i brisanju oglasa koji nisu objavljeni u skladu sa Pravilnikom.

prijava_zloupotrebe.png

 

Nagrađivanje najvrijednijih korisnika

Svakog mjeseca, 5 korisnika sa najviše prihvaćenih/uspješnih prijava zloupotrebe bivaju nagrađeni sa duplim iznosom OLX kredita kojeg su zaradili tog mjeseca. Najvrijedniji korisnici će biti objavljeni na OLX blogu. 

Napomena: Jedan korisnik ne može dva mjeseca zaredom osvojiti dodatni bonus OLX kredita koji je zaradio prijavama zloupotrebe.

 

Najčešće greške prilikom korištenja opcije prijave oglasa

prijava_zloupotrebe_2.png

OLX administracija, na dnevnoj bazi, zaprimi nekoliko hiljada oglasa u sistemu prijave zloupotrebe stranice. Bitno je napomenuti da je oko 30% prijava neispravno. Takve prijave se odbijaju, te korisnike ne nagrađujemo OLX kreditom. Ponavljanjem pogrešnih prijava korisniku se može izreći i zabrana prijave oglasa.

Najčešće greške prilikom prijave oglasa su:

 1. Prijava duplih oglasa: korisnici često u obrazloženje kopiraju oglas koji su prijavili, ili više njih, ili dodaju komentare poput „Dupli oglas na profilu“. Takve prijave nisu ispravne. Savjetujemo Vam da prilikom prijave duplih oglasa provjerite OLX ID brojeve. Ukoliko su različiti, u pitanju su dupli oglasi.
 2. Prijava nedozvoljenog naslova oglasa: najčešća greška korisnika je nepotpun naslov. Ako je naslov “Golf 5 tdi Audi BMW” u prijavu se mora unijeti “Golf 5 TDI”, ukoliko je zaista predmet prodaje automobil Golf 5. Pogrešna prijava je “Golf 5” ili samo “Golf”. Opis poput “Više modela u naslovu” je neispravan te se takve prijave odbijaju.
 3. Prijava pogrešne kategorije oglasa: prijava pogrešnih kategorija oglasa se prihvata samo u slučaju ispravnog odabira kategorije. Najčešća greška koja se pravi je pogrešan odabir (nove) kategorije. Npr. u prijavi oglasa “Gume sa felgama” treba se obratiti pažnja na sve, a ne samo na fotografije oglasa. Korisnici često fotografišu kompletan točak, dok su predmet prodaje samo felge. Potrebno je obratiti pažnju i na to da li je cijena navedena samo za gume ili samo za felge. Vezano za prijavu automobila u teretna vozila, preporuka je da se prijave samo ona vozila gdje je na oglasu naznačeno da su teretna.
 4. Prijave prodatih oglasa: u ovoj sekciji prijave, potrebno je navesti konkretne dokaze da je oglas zaista prodat. Prijava, kao na primjer, “Korisnik mi je rekao da je prodato” nije ispravna i prijava se odbija.
 5. Prijave lažnih oglasa su ispravne ukoliko u obrazloženju navedete konkretan dokaz šta je lažno na oglasu. U prijavi kilometraže i godišta automobila OLX administracija nije u mogućnosti utvrditi stvarno stanje oglasa s obzirom da nema uvid u iste, te samim tim ni stvarnu kilometražu, godište i slično.
 6. Pored svega navedenog  potrebno je obratiti pažnju na servise i usluge. Oglasi u kojima se nudi određena usluga ili servis je potrebno kategorisati u za to posebnu kategoriju.
 7. Prijave za grupne oglase su ispravne ukoliko se na oglasu nalazi više različitih artikala. Ako je riječ o istim proizvodima u različitim bojama ili veličinama, prijava je neispravna.
 8. Prijave prevare korisnika se ne vrše putem sistema prijave zloupotrebe stranice, prijavu možete izvršiti putem kontakt forme na stranici ili direktno na linku  Centar za pomoć