OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Gdje i kako da se prijavim?

Za uspješnu prijavu na korisnički profil, potrebno je da Vaš web preglednik ima omogućen JavaScript.

Potražite opciju pod nazivom "Prijava" gdje u prvo polje unosite Vašu email adresu ili OLX ime a u drugo polje Vašu šifru.

Prilikom unošenja podataka, prvenstveno obratite pažnju na ispravno unošenje korisničkog imena i šifre, na način da pazite na velika i mala slova, jer je to jedan od najčešćih razloga pogrešnog prijavljivanja na web stranice.

prijava_na_profil_1.pngprijava_na_profil_2.png