OBJAVITE OGLAS

Kako Vam možemo pomoći?

Ne dijelite lične podatke i broj bankovne kartice, ne otvarajte sumnjive linkove,
a komunikaciju sa drugim korisnicima vršite isključivo putem OLX poruka. SAZNAJ VIŠE

Korisnički profili na OLX.ba

Na OLX.ba razlikujemo tri vrste korisničkih profila, a to su:

vrste_profila.png

Klasični profil

na OLX-u je osnovni i besplatni profil koji Vam omogućuva objavljivanje oglasa za prodaju i kupovinu proizvoda ili usluga. Korisnici sa klasičnim profilom mogu jednostavno postavljati svoje oglase i kontaktirati druge korisnike.

 

OLX PRO

je napredniji profil, namijenjen za korisnike koji se bave profesionalnijom prodajom na OLX kupoprodajnoj platformi. Karakterišu ga dodatne pogodnosti navedene na link-u OLX PRO

 

OLX SHOP

je profil namijenjen fizičkim i pravnim licima koja žele unaprijediti prodaju putem online kanala i OLX platforme. Više informacija o paketima OLX SHOPOVA možete pogledati na link-u OLX SHOPOVI