Kako Vam možemo pomoći?

OBJAVITE ARTIKAL

Kako Vam možemo pomoći?

Zbog problema pri komunikaciji sa serverima na području Evrope, većina EU stranica nije u funkciji.
Među njima je i OLX.ba. Molimo Vas za razumijevanje.

Istakni naslov

Istaknuti naslov možete klikom na "Istakni naslov" pri uređivanju Vašeg artikla, kao na slici:

Nakon što kliknete da istaknete naslov, a zatim spasite promjene, Vaš artikal će u pretrazi biti istaknut na sljedeći način: