Kako Vam možemo pomoći?

OBJAVITE ARTIKAL

Kako Vam možemo pomoći?

Poštovani korisnici,
radimo na poboljšanju sistema pretrage artikala pa su mogući problemi u prikazu broja artikala.
Hvala na razumijevanju.

Istakni naslov

Istaknuti naslov možete klikom na "Istakni naslov" pri uređivanju Vašeg artikla, kao na slici:

Nakon što kliknete da istaknete naslov, a zatim spasite promjene, Vaš artikal će u pretrazi biti istaknut na sljedeći način: