Kako Vam možemo pomoći?

OBJAVITE ARTIKAL

Kako Vam možemo pomoći?

Zbog kvarova na kritičnim dijelovima infrastrukture OLX.ba će povremeno biti nedostupan i sa limitiranim mogućnostima. Hvala na razumijevanju.

Izdvajanje artikla/oglasa

Ukoliko na tržištu vlada interes za artiklom koji Vi nudite, Vaše je da pravilno objavite artikal, pretpostavljajući da su stanje i cijena artikla prihvatljivi i razumni, te očekujete ponude. S druge strane se postavlja pitanje: Šta ukoliko postoji mnoštvo artikala, a želite da posjetitelji vide upravo Vaš artikal kao istaknuti? OLX.ba je zbog takvih želja ponudio mogućnost izdvajanja artikala. Pogledajte praktičan primjer statistike izdvojenog artikla na OLX-u:

Kako izdvojiti artikal?

Potrebno je da posjetite stranicu Vašeg artikla, a zatim da pritisnete na "IZDVOJI ARTIKAL", pod sekcijom "PROMOCIJA":

Nakon pritiska na navedenu opciju, otvorit će Vam se mogućnost odabira kao na slici: 

 

Nakon odabira željenog načina promocije, potrebno je da aktivirate izdvajanje klikom na "IZDVOJI ARTIKAL".