Kako Vam možemo pomoći?

OBJAVITE ARTIKAL

Kako Vam možemo pomoći?

Važno sigurnosno obavještenje. Izbjegnite potencijalne prevare. SAZNAJ VIŠE

Odnosi s korisnicima

OLX.ba je kupoprodajna stranica, odnosno oglasnik, ne učestvujemo u kupoprodaji, kao ni u komunikaciji između korisnika. Nažalost, oglasnik ne može pružiti zaštitu pri ugovaranju, ili realizaciji kupoprodaja, obzirom da nismo vlasnici objavljenih artikala, kao ni registrovanih profila. 

U slučaju problema i sporova sa drugim korisnicima, apelujemo i usmjeravamo Vas na međusobno rješavanje istih. OLX administracija je zaista u ograničenim mogućnostima kada je u pitanju procjena stanja artikla i rješavanje slučaja. Savjetujemo Vam da pročitate pet edukativnih tačaka o Online sigurnosti koje bi mogle biti od velike pomoći da ne postanete žrtva prevare, te da poboljšate Vašu sigurnost na OLX-u. 

Svakako, budite slobodni kontaktirati nas ako ne postignete dogovor na obostrano zadovoljstvo, kako bismo Vam pomogli u skladu sa našim mogućnostima. 

Primjeri najčešćih problema 

Kupio/la sam artikal 

- Poslao/la sam novac, ali artikal još nije dostavljen 

- Artikal koji sam kupio/la nije ono što sam naručio/la 

Prodao/la sam artikal 

- Ali još uvijek nisam dobio/la novac/uplatu 

- Ali sam se predomislio/la i želim otkazati prodaju 

U slučaju da Vaš problem nije niti jedan od navedenih, molimo Vas da posjetite naš Centar za pomoć ili nas kontaktirate.

Poslao/la sam novac, ali artikal još nije dostavljen 

Žao nam je, ali u navedenom slučaju OLX.ba je u ograničenim mogućnostima, obzirom da nemamo kontrolu nad transakcijama koje se vrše van naše stranice, te nemamo utjecaj na dogovore korisnika. Savjetujemo Vam da putem sistema dojmova, nakon što ugovorite kupoprodaju pošaljete zahtjev za kupovinom, te zahtjevate da isti bude prihvaćen. Nakon toga, ukoliko prodavac ne ispoštuje obaveze, imate mogućnost ostaviti negativan dojam, te umanjiti šanse da korisnik prevaru izvrši ponovo. 

Za više informacija kako izbjeći neželjene situacije i poboljšati sigurnost na OLX-u, molimo da pročitate pet edukativnih tačaka o Online sigurnosti

Artikal koji sam kupio/la nije ono što sam naručio/la 

Žao nam je, ali u navedenom slučaju OLX.ba je u ograničenim mogućnostima, obzirom da nismo vlasnici objavljenih artikala i nemamo uvid u stvarno stanje istih. Savjetujemo Vam da putem sistema dojmova, nakon što ugovorite kupoprodaju pošaljete zahtjev za kupovinom, te zahtjevate da isti bude prihvaćen. Nakon toga, ukoliko prodavac ne ispoštuje obaveze, imate mogućnost ostaviti negativan dojam, te umanjiti šanse da korisnik prevaru izvrši ponovo. 

Za više informacija kako izbjeći neželjene situacije i poboljšati sigurnost na OLX-u, molimo da pročitate pet edukativnih tačaka o Online sigurnosti

Još uvijek nisam dobio/la novac/uplatu 

Žao nam je, ali u navedenom slučaju OLX.ba je u ograničenim mogućnostima, obzirom da nemamo kontrolu nad transakcijama koje se vrše van naše stranice, te nemamo utjecaj na dogovore korisnika. Savjetujemo Vam da nakon što ugovorite kupoprodaju pošaljete ponudu za kupovinom, te zahtjevate da ista bude prihvaćena. Nakon toga, ukoliko kupac ne ispoštuje obaveze, imate mogućnost ostaviti negativan dojam, te umanjiti šanse da korisnik prevaru izvrši ponovo.

Za više informacija kako izbjeći neželjene situacije i poboljšati sigurnost na OLX-u, molimo da pročitate pet edukativnih tačaka o Online sigurnosti

Predomislio/la sam se i želim otkazati prodaju 

U slučaju da ste se predomislili i želite zadržati artikal za sebe, savjetujemo Vam da obavijestite korisnika i završite prodaju artikla ili isti u potpunosti uklonite sa korisničkog profila. U slučaju da Vam je korisnik već poslao novac, a Vi nakon toga otkazujete prodaju, ljubazno Vas molimo da izvršite povrat novca korisniku ili ispoštujete dogovorenu kupoprodaju i dostavite korisniku artikal koji je već platio. U slučaju da postupite suprotno, pored toga što ćete dobiti negativan dojam od strane kupca, bićete podložni sudskom gonjenju i trajnom odstranjivanju sa stranice zbog kršenja Pravila i uslova korištenja OLX.ba. 

Napomena, ugovorene kupoprodaje van OLX sistema poruka ne možemo provjeriti, niti potvrditi. OLX.ba preporučuje OLX sistem poruka kao jedini ispravan vid komunikacije i OLX integrisanu dostavu kao siguran način dostave artikala. 

Kao vid zaštite pri kupoprodajama, koristeći OLX integrisanu dostavu, uveli smo zaštitu povrata pošiljke, na način da OLX.ba snosi troškove povrata u slučaju da kupac odbije prijem pošiljke.