Kako Vam možemo pomoći?

OBJAVITE ARTIKAL

Kako Vam možemo pomoći?

Poštovani korisnici,
radimo na poboljšanju sistema pretrage artikala pa su mogući problemi u prikazu broja artikala.
Hvala na razumijevanju.

Promjena kategorije artikla

Odabir kategorije i objava artikla u odgovarajuću kategoriju su najbitnije Vaše aktivnosti kada su u pitanju Vaši artikli, s toga Vas upućujemo na mjesto gdje možete uspješno izvršiti promjenu kategorije Vašeg artikla.

Najprije je potrebno, dok ste prijavljeni na profil, da posjetite stranicu artikla kojem želite izmijeniti kategoriju, a zatim sa desne strane unutar opcija pronađete opciju "Uredi kategoriju", kao na slici:

Naredni korak jeste potvrda novoodabrane kategorije, nakon obilježavanja, klikom na "Zatvori prozor":