Kako Vam možemo pomoći?

OBJAVITE ARTIKAL

Kako Vam možemo pomoći?

Važno sigurnosno obavještenje. Izbjegnite potencijalne prevare. SAZNAJ VIŠE

Kako razmijeniti dojmove

Na OLX.ba je registrovano više od 2.000.000 korisnika, a na Vama je mogućnost da sa mnogo njih ostvarite transakcije. 

Kako biste privlačili korisnike u trgovinu sa Vama, potrudite se da Vaš profil zasluži dobre komentare, dojmove, dobar historijat transakcija, lijepo oglašene artikle, sa što manje pružanja mogućnosti korisnicima da Vam imaju za šta dati negativan dojam.
Komunikacija je put do uspjeha na OLX-u - pogledaj blog članak
 

Kako započeti razmjenu dojmova na OLX.ba? Šta čini kupac artikla?

- Kao i uvijek, proces kupovine započinje kupac, klikom na KUPI ARTIKAL, što se nalazi na prepoznatljivom mjestu u desnom dijelu otvorene stranice artikla, kao na slici ispod.

1416581406_Kupi_vodic.png

Šta činim kao prodavač?
- Prodavač dobija obavijest da je dobio zahtjev za kupovinom:
Putem Moj OLX i poruka:

1416581211_Razmjena-dojmova-v2_zahtjev_poruke.png1416581175_Razmjena-dojmova-v2_MOJPIK.png

– Prodavač odlučuje da li želi prihvatiti ponudu, što čini ukoliko želi da pristupi procesu razmjene dojmova sa budućim, stvarnim kupcem:

1416581255_Razmjena-dojmova-v2_Odobri_Odbij.png

OLX tim savjetuje: Kupac ne bi trebao izvršiti narudžbu artikla i plaćanje istog, sve dok prodavač ne prihvati ponudu. Na taj način, kupac je zaštićen i imat će mogućnost ostavljanja negativnog dojma u slučaju neispoštovanog dogovora. Također, Prodavač je zaštićen jer je kupac stupio u proces kupoprodaje s njim, te Prodavaču daje mogućnost ostavljanja negativnog dojma u slučaju da kupac ne ispoštuje dogovorenu kupoprodaju.

Kako razmijeniti dojmove?
– Kada dobijete dogovoreni artikal kao kupac, odnosno novac ukoliko ste prodavač, imate mogućnost ostavljanja dojma, kao na slici:

1416581287_Razmjena-dojmova-v2_razmjena.png

Klikom na “OSTAVITE DOJAM PRODAVCU“, odnosno “OSTAVITE DOJAM KUPCU“, ćete pristupiti razmjeni dojmova.

Nadamo se da ćete uvidjeti prednost i značaj ovakvog načina razmjene dojmova, te da će isti doprinijeti još većem broju realizovanih transakcija, kojih je do sada bilo nekoliko stotina hiljada.